EGG to HUMAN
Hedendaagse kunst

3D wand installaties & sculpturen
De mens is leidend in de objecten

www.eggtohuman.nl