3D wand installatie, wandinstallatie, beeldend kunstenaar, hedendaagse kunst, EGG to HUMAN, eggs human, hetty hurkmans
3D wand installatie, wandinstallatie, beeldend kunstenaar, hedendaagse kunst, EGG to HUMAN, eggs human, hetty hurkmans
3D wand installatie, wandinstallatie, beeldend kunstenaar, hedendaagse kunst, EGG to HUMAN, eggs human, hetty hurkmans
3D wand installatie, wandinstallatie, beeldend kunstenaar, hedendaagse kunst, EGG to HUMAN, eggs human, hetty hurkmans
3D wand installatie, wandinstallatie, beeldend kunstenaar, hedendaagse kunst, EGG to HUMAN, eggs human, hetty hurkmans

In gesprek met een ander

DIALOOG & DILEMMA'S
 
Op de eerste vraag die ik stelde: Wat betekent het voor u om ouder te worden? reageerde de meesten nonchalant met ‘Oh… voor mij géén probleem, het is niet anders’. 

Echter na de vervolgvragen komen we langzaam aan in gesprek en zijn de mensen bereid om samen met mij het wellicht onderbelichte en intieme onderwerp over het menselijke transformatieproces openlijk te bespreken.

Van de geïnterviewde mensen ziet het merendeel de gemiddelde leeftijd tussen 30 en 40 jaar als de ideale leeftijd.

Echter wat ik opmerkelijk vind is dat mensen bij de vraag: ‘Welke leeftijd vond u tot nu toe het fijnst of juist vervelend ?’ juist vaak een link leggen naar een bijzondere of bepaalde gebeurtenis (zowel fijn als juist vervelend). Bijvoorbeeld een nare scheiding die sterk gekoppeld wordt aan de leeftijd van dat moment. Of juist de trouwdag waar men goede en fijne herinneringen aan beleefd heeft.

Maar misschien vind ik nog wel een veel meer opmerkelijke constatering, dat de meesten vrijwel allemaal een andere leeftijd benoemen dan de leeftijd waarin zij op dat moment in verkeren.

Een wijze uitspraak die hierbij aansluit van een 32- jarige vrouw die ik interviewde in de Bijenkorf zal me dan ook altijd bijblijven: ‘Ik ken mensen die naar hun jeugd terug verlangen, maar ik denk dat je dan niet tevreden bent met het leven dat je op die leeftijd dan leidt’.

Dit inzicht kwam pas later goed bij me binnen na het her-beluisteren van de audio-opnames. Zo zei een 24-jarige juist het omgekeerde: ‘Ik zou graag 35 jaar willen zijn! Ik hoop dat ik dan enigszins weet wat ik wil in mijn leven’.

Een vrouw van 72 jaar zei: ‘Ik zou wel weer 25 jaar willen worden, maar dan wel met de wijsheid die ik nu heb’.

Slechts een man van 81 jaar zei vol overtuiging ‘Ik geniet nu met een heerlijke Latte Macchiato in mijn hand !’

 

Hetty Hurkmans
EGG to HUMAN